GDPR

Hej!

För oss på SCENKONST ÖSTERSUND är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt. Därför välkomnar vi GDPR, en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018.

Mycket är sig likt, men skyddet för din personliga integritet förstärks. Därför har vi tagit fram en integritetspolicy som bland annat beskriver hur och varför vi sparar dina uppgifter. Något vi till exempel gör när du väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev eller väljer att få information och inbjudningar från oss.

Så här ser vi på det uppdaterade integritetsskyddet:

Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet (Namn och Email-adress)

Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in

Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för

Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver

Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor på 063.102840@telia.com