Biljetter

Du är välkommen att boka teaterbiljetter hos Scenkonst Östersund. Ring, maila eller besök oss. Scenkonst Östersund börjar sälja teaterbiljetter för vårsäsongen fr.o.m.2 januari 2019. Ring 063-10 28 40 eller skicka e-post till 063.102840@telia.com för att boka. Observera att medlemmar alltid har förtur. Fr.o.m. 2 februari 2019 släpps kvarvarande biljetter på vår hemsida: ostersund.riksteatern.se Vid köp på nätet tillkommer en förköpsavgift på 10 SEK

Turordning vid köp av biljetter:

  • Medlemmar med abonnemang
  • Medlemmar
  • Övriga

Abonnemang: För att teckna ett abonnemang krävs ett medlemskap. Det kostar 150:-/ år för ordinarie medlem, 50:-/år för ungdom t.o.m. 25 år eller studerande och gäller för två personer. Köper du biljetter till minst 3 föreställningar per säsong, så har du ett abonnemang.

Bonusbiljetter: Du som köper biljetter till minst 3 föreställningar (abonnemang), får välja en bonusbiljett gratis till en föreställning. Du får välja bonusbiljett mellan några produktioner som bestäms av Scenkonst Östersund. Detta gäller endast om abonnemanget hämtas ut under angiven utlämningstid. OBS! Köpta biljetter återlöses ej!

Vid inställd föreställning återköpes biljetter senast 4 veckor efter föreställningsdatumet, kontakta teaterföreningen.

Kassan är öppen 1 timme innan föreställning.

Alla våra kunduppgifter är konfidentiella.
Distans och hemförsäljningslagen gäller:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Distans–och-hemforsaljningsla_sfs-2005-59/

Vi använder oss av kryptering via SLL-Geo Trust

Scenkonst Östersund: Org.nr: 89 32 00-41 80